Aktualności

Zaproszenie na wlane zebranie członków NT Hills

data: 09.07.2010

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie członków NT Hills-Regionalnego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych.Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2010r. o godzinie 10.00 w siedzibie klastra Bielsko-Biała ul.Barlickiego 5 i ma ono charakter otwarty ,będzie okazją do przyjęcia nowych członków oraz do omówienia dotychczasowych działań i planów na najbliższy okres.

Na zebraniu pod głosowanie zostaną poddane nastepujące uchwały:zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009,zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,podziału nadwyżki przychodów za rok 2009,udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu rok 2009,wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

<< wstecz