Aktualności

Powstaje Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego oraz klaster Mobajl.org

data: 30.12.2009

W Bielsku-Białej powstało Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org będące koordynatorem nowopowstałego klastra mobilnego. Celem klastra Mobajl.org jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku rozwiązań i usług mobilnych, a w szczególności polskich producentów oprogramowania, dostawców treści mobilnych oraz firm świadczących mobilne usługi dodane.W Bielsku-Białej powstało Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org będące koordynatorem nowopowstałego klastra mobilnego. Celem klastra Mobajl.org jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku rozwiązań i usług mobilnych, a w szczególności polskich producentów oprogramowania, dostawców treści mobilnych oraz firm świadczących mobilne usługi dodane.

 

Klaster mobajl.org będzie się koncentrował na wspieraniu uczestników rynku mobilnego między innymi poprzez organizowanie wspólnych inicjatyw marketingowych, koordynowanie projektów wymagających zaangażowania wielu partnerów, prowadzenie szkoleń oraz świadczenia usług doradczych. Dzięki prowadzonym działaniom klaster przyczyni się do wzrostu innowacyjności branży oraz konkurencyjności jego uczestników na rynku polskim i zagranicznym.

Pomysł na utworzenia klastra mobilnego powstał w wyniku inicjatyw realizowanych przez klaster informatyczny NTHills z Bielska-Białej. 

 

 

NT Hills jako klaster technologiczny wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest rozwój technologii. Telekomunikacja mobilna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Z satysfakcją przyjmujemy, że prowadzone przez nas projekty – w szczególności Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills - zainspirowały przedsiębiorców z regionu do utworzenia klastra mobilnego. Zamierzamy czynnie uczestniczyć w projektach realizowanych przez nowopowstały klaster. Mamy nadzieję, że wspólnie realizowane projekty pozwolą firmom działającym na rynku mobilnym odnosić wymierne korzyści wynikające z tej współpracy.” - Andrzej Wychowaniec – prezes NT Hills:

 

Zrzeszenie Uczestników Rynku Mobilnego Mobajl.org jest koordynatorem klastra Mobajl.org, którego celem jest wspieranie uczestników rynku mobilnego.

 

<< wstecz