Aktualności

Zaproszenie na seminarium informacyjne

data: 16.12.2009

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w V seminarium informacyjnym Akademii Przedsiębiorczości Klastra NT Hills, które odbędzie się w poniedziałek 21.12.2009 w godzinach 11:00-13:00 w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81 (Wapienica).

 

W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców, tematem przewodnim V seminarium informacyjnego Akademii Przedsiębiorczości Klastra NT Hills będzie możliwość pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.2 nakierowane jest na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B i może stanowić atrakcyjne źródło finansowania projektów informatycznych związanych z integracją systemów.

Agenda seminarium:

11:00 – 11:15 - rejestracja uczestników

11:15 – 11:30 - przedstawienie wydarzeń w projekcie Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills

11:30 – 12:15 – „Działanie 8.2 POIG źródłem finansowania przedsięwzięć spin-off / spin-out”

12:15 – 13:00 - podsumowanie, dyskusja, sesje indywidualne

W imieniu partnerów projektu zapraszam przedstawicieli środowiska naukowego, studentów, pracowników firm IT oraz innych podmiotów zainteresowanych komercjalizacją wiedzy naukowej. Uprzejmie proszę o rozpropagowanie planowanego seminarium wśród współpracowników.

Proszę o potwierdzenie planowanego uczestnictwa wysyłając maila na adres akademia@nthills.pl .

Igor Bokun

koordynator zadania

<< wstecz