Aktualności

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów

data: 10.12.2009

24.11.2009 r w Ostravie odbyło się  spotkanie klastrów krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Spotkanie to było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w naszych krajach, ale przede wszystkim umożliwiło nawiązanie rzeczywistych kontaktów z partnerami z Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej.
Gospodarzem spotkania byli: Agentura Pre Regionalni Rozvoj w Ostrawie;  z polskiej strony  firma Connectionpoint sp. z o.o., koordynator węgierski: Ministerstwo Gospodarki Węgier, a słowacki: Ministerstwo Gospodarki Słowacji.

<< wstecz