Aktualności

Loża Bielska BCC objęła patronat nad klastrem NT Hills

data: 12.12.2008

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż patronat nad klastem NT Hills objęła Loża Bielska Business Centre Club. Jesteśmy przekonani, iż jest to początek długotrwałej i owocnej współpracy. Jej celem jest wspieranie rozwoju firm skupionych w klastrze oraz jego samego poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy ze sektorem ICT w Polsce oraz innymi branżami. Wśród zaplanowanych działań są m.in. spotkania z ekspertami i przedstawicielami BCC.

Rolą bielskiej loży BCC jest aktywne wspieranie przedsiębiorców skupionych w naszej loży oraz integrowanie środowiska biznesu z jego otoczeniem celem rozwoju zarówno przedsiębiorczości jak i regionu. Nasze cele realizujemy poprzez inicjowanie i prowadzenie działań o charakterze lokalnym, które stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby firm. Wśród prowadzonych aktywności są stałe formy do których należą m.in. rada ds. rozwoju rynku pracy i edukacji, komisja ds. funduszy E, eksperci loży. Dodatkowo loża uczestniczy w szeregu działań m.in. współpraca pracodawców ze szkołami, udział w Kapitule Konkursu Prezydenta Bielska-Białej, wspieranie Konkursu Śląska Rzecz organizowanego przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz inne. Podejmujemy również działania mające za cel rozwój i indywidualne wsparcie naszych firmy członkowskich m.in. poprzez kojarzenie biznesowe, spotkania branżowe, działania interwencyjne. Loża angażuje się także w działania wspierające na rzecz osób potrzebujących.

<< wstecz