Aktualności

Nowy projekt do UE

data: 13.08.2008

KLASTER NT HILLS  PRZY WSPARCIU FIRMY CONSULTINGOWEJ CONNECTIONPOINT ROZPOCZYNA PRACĘ NAD PROJEKTEM UNIJNYM

Współczesny rynek pracy – szczególnie w branży ICT – charakteryzuje się permanentnym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Oznacza to, że w znacznej liczbie przypadków pozyskiwane są osoby, które posiadają odmienne, niepełne kwalifkacje od wymaganych na danym stanowisku pracy. Zmusza to firmy do prowadzenia długotrwałego procesu wdrożeniowego pracownika, co oznacza konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków i utratę cennego czasu. Z drugiej strony, wielu studentów, którzy posiadają duży potencjał intelektualny i merytoryczny mają trudności z jego wykorzystaniem.

Motywem przewodnim projektu jest stworzenie warunków do przyspieszenia rozwoju branży IT na terenie subregionu bielskiego poprzez zapewnienie ścislejszej współpracy przedsiębiorców z Akademią Techniczno Humanistyczną i pozostałymi uczelniami wyższymi , a co za tym idzie:

 • Stworzenie Akadamickiego Centrum Przedsiębiorczości – instucji umożliwijącej rozwijanie projektów innowacyjncyh i dążącej do ich komercjalizacji poprzez zakładanie firm przez studentów ATH. 
 • Stworzenie Bielskiego Centum Kompetencyjnego – instytucji umożlwiającej prowadzenie komplementarnego systemu szkoleniowego w celu uzyskania wymaganych na rynku branży ICT kompetencji gwarantowanych cerrtyfikatem.
 • Zbudowanie platformy komunikacyjnej koncentrującej wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami, studentami, uczelnią.

Pierwsze spotkanie  zainteresowanych udziałem w tym  projekcie  jest wstępnie planowane na 26 sierpnia.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O INFORMACJĘ NA ADRES E-MAIL: KONTAKT@NTHILLS.PL , LUB TELEFONICZNIE 691 390 194

 

 

 

Na dzień dzisiejszy zainteresowanie projektem wyrazili:

 
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
  • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej .
  • Regionalne Stowarzyszenie wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych NT Hills.
  • Connectionpoint Sp. z o.o.
 
Finansowanie projektu
 

Finansowanie projektu powinno być wsparte przez pozyskane na ten cel fundusze unijne. Proponowane jest działanie 1.3 RPO WSL oraz komplementarne działania w ramach PO KL

 

Celem działaniajest transfer technologii i innowacyjności, który odbywać się będzie poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

Uzasadnieniem podjętych działańjest fakt, iż poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje się w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych.

Dlatego też, konieczne jest zbudowanie spójnego i silnego regionalnego systemu innowacji

 

<< wstecz