Stowarzyszenie

O Stowarzyszeniu

data: 17.07.2008

Operatorem klastra jest  NT Hills Regionalne Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0000309416 REGON: 241145264

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) stwarzanie alternatywnych form edukacji informatycznej,
b)  wspieranie inicjatyw upowszechniających „społeczeństwo informacyjne”,
c)  edukacja przez różne formy upowszechniania technologii informatycznych,
d)  propagowanie wolnego oprogramowania,
 
Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
    * Janina Seredyńska-Targosz
    * Dariusz Legut
    * Marcin Tomana
    * Krzysztof Stefanowicz
    * Andrzej Wychowaniec                                                                                                                                                                                                                                                                                               Osoby zainteresowane działalnością w ramach Stowarzyszenia prosimy o kontakt mailowy: andrzej.wychowaniec@gmail.com, lub tel. 601 791 747

<< wstecz