Klastry

Dlaczego NT Hills ?

data: 18.06.2008

Mieszkańcy dawnego województwa bielskiego od dawna słynęli z przedsiębiorczości. Trzeba z dumą dodać, że potrafili budować własny dobrobyt dzięki łączeniu interesów wielu narodowości i wyznań. Do tych tradycji sięga NT Hills. Wierzymy, że, tworząc połączenie lokalnych przedsiębiorców z branży ICT, damy im możliwość budowania projektów, dzięki którym nawiążemy skuteczną walkę konkurencyjną z dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami IT w Polsce.

 

Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców w budowaniu innowacyjnych projektów biznesowych, dzięki czemu nie tylko zwiększą swoją konkurencyjność w Polsce, ale na stałe zaznaczą swoją obecność na technologicznej mapie Europy.

Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki zdrowej współpracy, połączonej ze zdrową walką konkurencyjną, będziemy w stanie nawiązać równorzędną walkę o kontrakty, pracowników – czyli sukces rynkowy!

Co daje uczestnictwo w klastrze?

Zwiększenie zysku. Dla przedsiębiorców celem uczestnictwa w klastrze jest zwiększenie zysku. Cel ten firmy klastrowe osiągają poprzez stałe zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Tę zaś osiągają przez inwestycje w innowacyjne projekty. Ten łańcuch zależności jest kluczowy w uświadomieniu sobie własnej roli w klastrze.

Klaster umożliwia wzrost firmom dobrze zarządzanym, które stale poszukują dróg powiększania własnej przewagi konkurencyjnej. Dzięki klastrowi firmy te uzyskują możliwość uzyskania znaczącego wsparcia finansowego z funduszy UE: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Operacyjny.

Jak jesteśmy zorganizowani?

Klaster jest zarządzany przez koordynatora, którym obecnie jest powołane Regionalne Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych NT Hills.

Kolejnym etapem budowania klastra będzie tworzenie grup roboczych .
Grupa Robocza to nieformalna jednostka klastrowa organizowana przez członka klastra, której celem jest realizacja projektu biznesowego, badawczego, społecznego. Dzięki grupom roboczym wszyscy aktorzy klastra (przedsiębiorcy, przestawiciele samorządu, naukowcy) mogą wspólnie pracować nad rozwojem wyłonionych przez siebie idei. Prace w obrębie grupy roboczej, reguły współpracy oraz źródła finansowania są ustalane przez wszystkich członków danej Grupy Roboczej.

<< wstecz