Aktualności

Wizyta w Wiedniu

data: 19.10.2007

1 października reprezentanci klastra NT Hills nawiązali współpracę z Vienna IT Enterprises (VITE) w Wiedniu. Klaster VITE tworzą firmy z branży IT, ośrodki badawczo-rozwojowe i naukowe, oraz władze miejskie. VITAE stawia sobie jako główny cel działalność na rzecz wzrostu świadomości wartości współpracy i wspólnego wykorzystania potencjału lokalnych firm. Obecnie w klastrze działa 129 firm. Bardzo ważnym elementem działalności VITE jest współpraca z klastrami na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Podczas spotkania Zuzanna Lettner i Bernhard Schmid wyrazili chęć współpracy z klasterm NT Hills w ramach nowego programu CENTROPE

<< wstecz